CTV3 Concept: XE1Hu


(Peripheral enthesopathy NOS) or (exostosis NOS) or (periarthritis NOS) or (semi-membranosus bursa) or (tendinitis NOS) XE1Hu (Extinct)

  • Exostosis NOS
  • Periarthritis NOS
  • Peripheral enthesopathy NOS
  • Semi-membranosus bursa
  • Tendinitis NOS