CTV3 Concept: Xa9Bs


Deep vein thrombosis of lower limb Xa9Bs (Current)

  • DVT - Deep vein thrombosis
  • DVT - Deep vein thrombosis of lower limb
  • DVT - Deep venous thrombosis of leg
  • Deep vein thrombosis
  • Deep venous thrombosis of lower limb