SNOMED CT Concept: Splenic vein thrombosis (disorder) 14534009


Disorder of portal venous system (disorder) 128056006
Disorder of spleen (disorder) 51244008
Thrombosis (disorder) 439127006
Splenic vein thrombosis (disorder) 14534009
  • Splenic vein thrombosis
  • Deep vein thrombosis of splenic vein